(0880) 300 100

Inboedel Defensie

Volgens haar regelgeving vergoedt Defensie schade aan of verlies van privé eigendommen meestal niet. Defensie kan ook de vermissing van militaire uitrusting op jou verhalen. Informeer hiernaar bij jouw administratie.

Bij schade door brand, diefstal en dergelijke kan het betekenen dat je zelf de schade moet betalen. Het is verstandig deze risico’s af te dekken met een inboedelverzekering. Standaard is een waarde van € 10.000,= verzekerd. Jouw privé eigendommen en de verstrekte uitrusting (PGU) zijn dan verzekerd op de legeringkamer op een kazerne, basis of ander Defensieterrein. Hieronder wordt dus tevens verstaan:

  • Een legeringsituatie (bijv. tent of prefab) op de compound/base tijdens een uitzending (VN-verband en/of met toestemming van Tweede Kamer en/of Kabinet);
  • In de legeringsituatie aan boord van een schip of boot.

Let op!

  • Jouw privé eigendommen en/of uitrusting buiten de “legeringskamer op de kazerne” zijn zónder braakschade niet verzekerd! (Zie polisvoorwaarden / clausules).
  • Bij diefstal op de “legeringkamer” hoef je geen braakschade aan te tonen. Wel moet je een proces-verbaal van de Koninklijke Marechaussee overleggen.
  • Schade aan jouw militaire uitrusting moet getoetst zijn aan artikel 145 van het AMAR (schadeverhaal) en aan de Regeling schadevergoedingen 1985.
  • Schade, verlies of diefstal in privé situatie valt primair onder dekking verzekering ouders/privé.
  • Schade, verlies of diefstal van privé goederen en/of PGU dienen in eerste instantie getoetst te worden op dekking door Defensie. De inboedelverzekering uit het DAP vervult een secundaire dekking.

Inboedel woonhuis (met garantie tegen onderverzekering)

Natuurlijk kun je de inboedel op jouw huisadres in Nederland ook verzekeren tegen schade door brand, diefstal of andere oorzaken. Dit tegen dezelfde gunstige algemene voorwaarden als van je DAP. Ook tegen gunstige premies! Indien je de waarde van jouw inboedel bepaalt met behulp van de inboedelmeter of inventarisatielijst, heb je bovendien garantie tegen onderverzekering.

De premie militair bedraagt € 2,02 p/mnd. voor € 10.000,= verzekerd bedrag excl. evt. kosten en wettelijke assurantiebelasting.

 

Bekijk via onderstaande link de korte samenvatting met de meest relevante informatie over de dekking van deze verzekering. LET OP! Lees ook de clausuleteksten voor de speciale militaire dekkingen .

BEL DIRECTOFFERTE AANVRAGENADVIES VRAGENAFSPRAAK MAKENSCHADE MELDENVRIENDENDIENST
10% relatiekorting met bestelcode: Relatiekorting-Noventas